Telefonen på kyrkjekontoret


Telefonen på kyrkjekontoret - med nummer 480 85 754 - er ikkje lengre i drift.  Men kontoret er betjent på vanleg måte.  Merk deg desse telefonnumra:

  • Kyrkjeverje 917 23 967
  • Sokneprest 907 78 921
  • Diakon 485 05 585
  • Kantor 970 09 470
  • Ungdomsprest 909 51 409
Tilbake