Misjonsprosjekt i kyrkjelydane våre


Alle dei tre kyrkjelydane i Seljord har misjonsprosjekt knytta til NMS sitt arbeid i Etiopia.  Les meir om dette arbeidet.

Tilbake