Konfirmasjonar 2025


Konfirmasjonsdatoar 2025

Det har kome mykje spørsmål om tidspunkt for konfirmasjonane i 2025.

Slik ser planen ut:

  • Konfirmasjon i Åmotsdal laurdag 16. august kl 11
  • Konfirmasjon i Flatdal sundag 17. august kl 11
  • Konfirmasjon i Seljord laurdag 23. og sundag 24. august (kl 11 og 13 båe dagar)

Om ikkje lenge vil det bli send ut informasjonsskriv til alle som er medlemmar i kyrkja, og som er i konfirmasjonsalder.  Samstundes vil det bli opna for digital påmelding til konfirmasjon 2024-25. Påmeldinga vil ha eige punkt for påmelding til sjølve konfirmasjonstidspunktet. 

Tilbake