Prostigudsteneste frå Sjøormtårnet


Søndag 10. januar 2021 kan du sjå prostigudsteneste frå Sjøormtårnet i Seljord.

 

På grunn av smittevernet vert det ikkje ordinær gudsteneste i Seljord søndag 10. januar 2021.

I staden vert det sendt prostigudsteneste frå Sjøormtårnet i Seljord.  Prost Asgeir Sele vil forrette gudstenesta, og du kan sjå ho på denne nettstaden.

God helg.

Tilbake