Digital prostigudsteneste frå Holla kyrkjeruin


Søndag 17. januar 2021 vert det digital prostigudsteneste frå Holla kyrkjeruin.  Den tillyste messa i Flatdal kyrkje  same dag er avlyst.

 

På grunn av smittesituasjonen i samfunnet vårt vert det ikkje messe i Flatdal kyrkje søndag 17. januar 2021.

I staden vert det digital prostigudsteneste frå Holla kyrkjeruin ved prost Asgeir Sele.  Denne gudstenesta vil vere tilgjngeleg frå kl 09:00 på denne nettstaden:  www.ovretelemark.no

Biletet tilhøyrer Asgeir Sele, og syner inngangen til Holla kyrkjeruin.

Tilbake