Gratulerer med dagen


Samefolkets dag.

 

Gratulerer med dagen - i dag er det Samefolkets dag i Noreg.

Biletet er lånt frå kyrkja si heimeside, og tilhøyrer Thom Reijnders.

Tilbake