Faste


 

Hva er faste ?

Biletet er lånt frå Den norske kyrkja si heimeside, og tilhøyrer Caroline Roka.

Tilbake