Helgmål Seljord kyrkje 02. april 2021


Mot helg.

 

Liturgisk andakt frå Seljord kyrkje ved kantor Natalia Furmankova og sokneprest Dag Harald Undheim. Tekstlesar:  Bergit Lisleåsheim Telnes.  Påskedag.

Vil du ramme andakten inn av salmer, kan du spele desse klippa før og etter:

Salme før andakt
Liturgisk andakt frå Seljord kyrkje
Salme etter andakt

Salmene tilhøyrer NRK - Salmeboka minutt for minutt.

Tilbake