Dersom kyrkja vert opna18. april


Dersom kyrkja vert opna igjen 18. april, vert det messe i Flatdal kyrkje kl 11,00.

 

Opprinneleg var det planlagd samtalegudsteneste med konfirmantar denne sundagen, og messe i Flatdal kl 19,00.

Samtalegudstenesta er avlyst, og difor vert det messe på føremiddagen i staden for kvelden.

Men - dette er altså berre dersom det vert opna for kyrkjeleg aktivitet.  Nærare info vil kome så snart vegen vidare er klarlagd.

Tilbake