Messe i Flatdal kyrkje


Smitteverntiltaka vert endra frå og med fredag 16. april 2021. 

 

 

Det vert no mogeleg å halde messe slik det var før påske.  Etter oppsett plan vert det dermed messe i Flatdal kyrkje kl 11,00 (ikkje 19,00 slik det sto i siste nummer av Helg & Høgtid).

Vel møtt.

Tilbake