Har du lyst til å arbeide i kyrkja


Seljord sokn har ledig 100% stilling som ungdomsdiakon/diakon.

 

Stillingen er svært mangfaldig.  Full utlysning finn du her:

Ungdomsdiakon/diakon

Søknadsfrist er 01. juni  Meir info kan du få ved å kontakte kyrkjeverje Jon Svartdal på telefon 917 23 967.

Biletet på denne sida er lånt frå kyrkja si heimeside (www.kyrkja.no) og syner mangfaldet i ein stilling som diakon.

 

Tilbake