Endring i preikelista i Helg & Høgtid


Det hart blitt litt endringar i preikelista i Helg & Høgtid.

 

Det skal ikkje vere messe i Flatdal kyrkje 13. juni.  I staden skal det vere messe i Åmotsdal denne dagen.

Konfirmasjonar skal gjennomførast etter denne planen:

Seljord:  07., 08. og 14. august
Flatdal:  15. august

Vanlege messer i Seljord og Flatdal 08. og 15. august utgår dermed.

Messe i Flatdal kyrkje 05. september skal vere kl 19,00 i staden for kl 11,00.  Dette på grunn av ferieavvikling.

Det vert ikkje messe på Dyrskuplassen 12. september.  Denne vert flytta til Seljord kyrkje kl 11,00.

Tilbake