Pilegrimsvandring i Kivledalen


Pilegrimsvandring i Kivledalen 20. juni 2021.

 

I år fekk me gjennomført pilegrimsvandringa gjennom Kivledalen som me måtte avlyse i fjor på grunn av kraftig regnver.

Me var 31 deltakarar som gjekk frå Tippen, gjennom Hanakamjuvet og Kivledalen og ned til Seljord kyrkje.  Vandringa vart avslutta med messe i Seljord.

Messa i Seljord var samstundes ein markering av avslutning på konfirmasjonstida for konfirmantar og foreldre 2021.

Biletet syner deltakarar på vandringa, samla til forteljing om Kyrkjesteinen i Kivledalen.

Tilbake