Utandørs gudsteneste på Uppigard Natadal


Utandørs gudsteneste til helga.

 

Velkomen til utandørs gudsteneste på Uppigard Natadal søndag 25. juli 2021 kl 12,00.  Etter messa vert det kyrkjekaffi.

Biletet syner delar av bygningane på Uppigard Natadal, og det er lånt frå nettsida www.natadal.no.

Tilbake