Endringar i gudstenesteplanen


 

Gudstenesteplanen i siste nummer av Helg & Høgtid har blitt endra.  Søndag 6. september vert det messe i Flatdal kyrkje i staden for Seljord kyrkje.  Grunnen til dette er at bispevisitasen i Seljord første veke av september har blitt utsett på uviss tid.

Dessutan:  Det vert sjølvsagt ikkje messe på Dyrskuplassen 13. september 2020.  I staden vert det høgmesse i Seljord kyrkje kl 11:00.  

Og:  Søndag 22. november 2020 vert det visitasgudsteneste kl 11:00 i Seljord kyrkje.

Tilbake