Haustferie


Det er snart haustferietid.

 

Sidan det snart er haustferietid i Seljord, vert det ikkje messe i soknet sundag 10. oktober 2021.  Nese messe vert i Åmotsdal kyrkje sundag 17. oktober 2021 kl 11,00.

Det vert publisert eit digitalt helgmål frå Seljord her på heimesida, fredag 08. oktober 2021.  På dette vil det vere litt innslag frå visitasgudstenesten me hadde sundag 26. september.

God haustferie.

Tilbake