Dåp i Seljord sokn 2022


Planlegg de dåp ?

 

No er heimesida vår oppdatert, og det skal vere mogeleg å velje dåpsdato til og med 3. juli 2022.

Mest vanleg er å ha dåp i tilknyting til ei vanleg sundagsmesse.  Om du skulle ønskje å ha dåp utanom vanleg messe, så kan me ordne det.  Då kan du ta direkte epost-kontakt med Seljord kyrkjekontor

Legg merke til sundag 13. februar - då er det lagt opp til dåpsgudsteneste i Seljord kyrkje.  Då vil det ikkje vere vanleg messe i tillegg til dåp.

Velkomen til dåp - i Seljord, Flatdal eller Åmotsdal.

Tilbake