Gåve til 5 og 6 åringar i Seljord sokn


Gåve til 5 og 6 åringar i Seljord sokn.

 

Som ein del av trusopplæringsarbeidet, vil soknerådet gje alle 5 og 6 åringar ei gåve no føre jol.

Gåva vil bli utdelt på gudstenestene sundag 28. november -  i Flatdal kyrkje kl 11,00 og Åmotsdal kyrkje kl 17,00.

Biletet syner gåva som femåringane vil få - ei aktivitetsbok for adventstida.  

Alle 5 og 6 åringar har fått brev om dette.  Vel møtt.

Tilbake