Heilagetrekongersdag


Heilagetrekongersdag og Trettandedagen.

 

Ein av dei eldste kristne festdagane me kjenner til, er Heilagetrekongersdag.  Denne dagen er tidfesta til 6. januar, og har samanfall med Trettandedagen.

Trettandedagen var dagen når Olav Åsteson vakna opp av den lange svevnen, og reisa inn i det hinsidige.  Når han vakna, fortel diktet at Olav reiste til kyrkja.  Der sto presten foran altaret, medan Olav sto i kyrkjedynni og fortalde om sine syner i den lange draumen:

6.    «No stend’e du for altaren
og legg ut teksten din.
Så stend’e eg i kyrkjedøri,
fortelje vil eg draumen min.

Og det var Olav Åkneson,
som hev’e sove så lenge.

Du kan lese meir om Heilagetrekongersdag/Trettandedagen på heimesida til Den norske kyrkja.

Bilete syner Seljord kyrkje.  Kanskje var det foran kyrkjedynni i Seljord Olav Åsteson sette seg og fortalde ?

Tilbake